En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag undrar över rekvisit i Inkomstskattelagen 58 kap 18§ beträffande - dels obestånd och dels synnerliga skäl.

Frågan gäller om skattemyndigheten har gett avslag på utlösen av pensionsförsäkring i förtid för att täcka skuld till Kronofogdemyndigheten. Finns det rättsfall eller vart kan man vända sig för att få klarhet i frågan?

Med vänliga hälsningar,

Helene