En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13723/a/156256

Pressmeddelande
22 november 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Montserrat

Sverige har den 22 november 2010 undertecknat avtal med Montserrat om
informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och
Montserrats skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med
projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har
gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i
skatteärenden.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Montserrat (http://www.regeringen.se/sb/d/12836/a/156252)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg