En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag behöver lite mer info. om hur det fungerar med vinstskatten när man säljer en bostadsrätt i en sk oäkta förening?

Hur stor är skattesatsen och betalar man den direkt i smband med försäljningen?

Tacksam för svar!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 29, 2010

  Hej misaxi!

  Hela vinsten vid försäljning av en bostadsrätt i en oäkta förening är skattepliktig. Skatten på vinsten är 30 procent.

  Om du säljer bostadsrätten i år ska du redovisa försäljningen i den självdeklaration som du avlämnar nästa år. Skatten ska du betala 2012 i november eller december beroende på när du får ditt slutskattebesked.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  misaxi
  dec 15, 2010

  Tack för ditt svar Ove!

  Det ut som försäljningen dröjer till efter årsskiftet, januari 2011. Revisorn för vår BRF har kommit med förslaget att separera bostäderna från lokalerna i två bolag för att föreningen ska bli äkta. Har du erfarenhet eller synpunkter på förslaget? Alternativet är att bygga om vinden till bostäder för att boytan ska bli större än lokalytan, ett betydligt mer omfattande och tidskrävande projekt.

  Om revisorns förslag fungerar och föreningen taxerar som äkta, hur påverkar det skatten för vår försäljning?

  En annan fråga som är aktuell för oss, är att överlåta en bostadsrätt till ett av barnen. Hur fungerar det rent juridisk, med skatt etc.

  Häslningar Misaxi

 1. anon
  Ove Grip
  dec 15, 2010

  Hej igen misaxi!

  Bedömningen av om en bostadsrättsförening (BR) är att anse som privatbostadsföretag ("äkta"  BR) eller inte ska göra utifrån förhållandena vid varje beskattningsårs utgång. Skatteverket prövar om föreningens egen bedömning i inkomstdeklarationen är riktig.

  Om en BR vid utgången  av ett beskattningsår bedöms vara ett privatbostadsföretag (äkta BR) antas detta förhållande ha rått under hela det gångna året och vice versa.

  Om föreningen är äkta vid er försäljning blir skatten 22 provcent av vinsten.

  Om ni ger en bostadsrätt i gåva till ett av era barn utlöser gåvan ingen beskattning. Om ni säljer bostadsrätten räknas det som en försäljning på samma sätt som om ni sålt den till en utomstående.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB