En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 13 september 2020

För att motverka skattefusk och missbruk och upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner kronor tillförs för detta ändamål 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Att bekämpa alla former av skattefusk och missbruk av statliga ersättningar är synnerligen viktigt, inte minst när historiskt stora belopp betalas ut för att lindra coronapandemins konsekvenser. Särskilt allvarligt är det när missbruket är satt i system eller om det är kopplat till organiserad brottslighet.

Betydande belopp betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, majoriteten av felen orsakas av de sökande, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Nyligen gjorda studier har uppskattat att det rör sig om ca 18 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 5,5 procent av de totala utgifterna från välfärdssystemen, exklusive ålderspensionssystemet. En hög andel av dessa felaktiga utbetalningar bedöms dessutom orsakas medvetet av de sökande, det vill säga det rör sig om misstänkta bidragsbrott. Andelen felaktiga utbetalningar riskerar att öka när historiskt stora belopp betalas ut i samband med pandemin.  

För att minska de felaktiga utbetalningarna och fusket föreslår regeringen en rad åtgärder. Ett övergripande mål införs om att andelen felaktiga utbetalningar ska minska. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Migrationsverket får tillsammans 150 miljoner kronor för att intensifiera arbetet. 9 miljoner förslås även gå till en särskild funktion på Ekonomistyrningsverket (ESV) för att stödja och bidra till att samordna arbetet och uppföljningen av målet.

Dessutom föreslås åtgärder med 30 miljoner kronor till Skatteverket för att bekämpa skattefusk. Det föreslås även att CSN:s återbetalningsverksamhet förstärks med 7 miljoner kronor från och med 2022.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har tidigare presenterat en satsning på 25 miljoner kronor per år för att bekämpa felaktiga utbetalningar och fusk från arbetslöshetsförsäkringen, samt att 5 miljoner kronor per år ska gå till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att minska andelen felaktiga utbetalningar. Dessutom ska Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio