En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har anlitat ett icke europeiskt bolag som sedan har fungerat som sedan har skött allt runtomkring utvecklingen av en produkt i deras land. För att utveckla vad jag menar med att de "skött allt runtomkring" innebär inköp av material, tillverkningen, re-search, översättning, testning osv. Vi har varit två personer på plats av och till för att ge vägledning och överskugga så att sker enligt våra villkor.

Vi är mitt under processen och jag undrar hur detta skall fungera rent skattetekniskt nu när det börjar närma sig att de skall ställa ut en faktura? Jag har för mig att man skall betala moms i det land som tjänsten anses vara omsatt, men hur fungerar det sedan när jag tar hem färdigutvecklade produkter till Sverige? Hur skulle det dungera om jag tar hem prototyperna?

Snabb sammanfattning:
- Anlitat utomeuropeiskt företag för utveckling och tillverkning.
- Vi har varit på plats och gett instruktioner och delat med oss av våran kunskap.
- Produkten är fortfarande under utveckling och varken några produkter eller tjänster har lämnat landet.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 02, 2011

  Hej!

  Det som först måste klarläggas är om det är fråga om inköp av en vara som är tillverkad på uppdrag av dig som köpare eller om det är fråga om att det utländska bolaget utfört en tjänst avseende produktutveckling.

  Om du har köpt en vara så gäller reglerna om införtullning av varor som ska redovisas hos Tullen i kombination med att Tullen också påför införselmoms som ska erläggas till Tullverket.

  Nu har jag uppfattat det hela att du som företagare har förvärvat en tjänst avseende produktutveckling. Det är du som förtagare som också kommer att ha rätten till framtida intäkter då du kommer att ha rättigheten till den utvecklade produkten.

  Momsrättsligt gäller inom EU som huvudregel, att för tjänster som tillhandahålls en beskattningsbara person (ditt företag) då ska momsbeskattningen för den utförda tjänsten ske i det land där köparen är etablerad om köparen är en näringsidkare. Eftersom du är etablerad i Sverige och är näringsidkare så ska det utgå svensk moms på tjänsteförvärvet d.v.s svensk moms ska du redovisa på den faktura som du erhåller från tredje land.

  Till EU:s huvudregel finns det dessutom kopplat vissa undantag som inte är tillämpliga i ditt beskrivna fall. Dessa utvecklas inte vidare i svaret.

  För att det ska bli svensk moms i form av förvärvsbeskattning så gäller regelverket om obligatorist omvänd skattskyldighet.

  I korthet medför detta att du som företagare måste redovisa utgående moms på tjänstförvärvet ( rutorna 22 resp. 30 i skattedeklartionens momsredovisning ska fyllas i för redovisningsperioden ifråga). Eftersom förvärvet ska användas i ditt företags skattepliktiga verksamhet (detta förutsätter jag) så erhålls samtidigt en avdragsrätt för ingående skatt med samma momsbelopp. Detta redovisas i ruta 48 tillsammans med företagets övriga ingående moms för redovisningsperioden ifråga.

  Om du har mer funderingar över hur du både rättsligt och praktiskt ska gå till väga så är detta hanteringsmässigt fråga om en konsultationstjänst som du är välkommen att avropa. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/