En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har en vän som jag hjälpt under många år på frivillig basis.

Efter några år har han kommit på benen och lyckats riktigt bra.

Han vill nu ge mig en gåva till mig (2milijoner) för att jag varit ett stöd.

Hur hanterar jag detta så att det inte blir en ersättning som är skattepliktig.

7 Comments
 1. anon
  Ove Grip
  Feb 17, 2011

  Hej jimmy1!

  Gåvoskatten är som du säkert vet avskaffad sedan flera år tillbaka. 

  För att en gåva ska vara fri från inkomstskatt krävs att den till sin natur är helt benefik - den får inte utgöra ersättning för någon arbets- eller motprestation.

  Du uppger att du under många år har hjälpt din  vän och att du som tack för detta ska få en gåva. Risken är då uppenbar att gåvan  ska betraktas som en ersättning för din hjälp.

  Är anledningen till din hjälp bara att du har haft en nära relation till din vän kan dock gåvan betrakas som benifik.

  Det går inte att med bestämdhet besvara din fråga utan du måste själv ta ställning till hur det har förhållit sig. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  jimmy1
  Feb 17, 2011

  Tack för ditt svar..

  Jag förstår svårigheten i min fråga..

  Jag har inte haft någon överenskommelse om något arbete som skall utföras tillsammans med min vän. Ej heller några ersättningsanspråk. Det har dykt upp oplanerat och ofta som speaking partner. Vem har bevisbördan och vilka konkreta kriterier måste finnas för att det skall anses som bevis att det är en gåva?

  Jimmy1

   

 1. anon
  Ove Grip
  Feb 18, 2011

  Hej igen jimmy1!

  Om du inte har utfört något arbete eller några tjänster åt din vän utan bara varit en speaking partner och ett stöd så torde gåvan inte kunna betraktas som skattepliktig inkomst.

  Det är Skatteverket som har bevisbördan när det gäller frågan om någon har haft en skattepliktig inkomst. Men du har skyldighet att informera Skatteverket om sådan inkomst eller något som eventuellt kan betraktas som det. En underlåtenhet att informera om inkomst som bedöms vara skattepliktig kan medföra att du påförs skattetillägg.

  Mitt råd är att di i din självdeklaratione upplyser om gåvan och under vilka förhållanden då har fått den

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Finell
  Feb 21, 2011

  Vilka konkreta kriterier måste finnas för att det skall anses som bevis att det är en gåva?

  Denna fråga blev inte helt besvararad och den här frågan är även jag intresserad av.

  Måste något form av bevis från personen som man fått pengarna ifrån finnas ( vad denne person har fått pengarna ifrån )

  Låt säga att min sambos syster vill ge en gåva - bör det då finnas något form av bevis var hennes syster har fått pengarna ifrån??

  /Finell

 1. anon
  Ove Grip
  Feb 21, 2011

  Hej Finell!

  Det som har fått en gåva av lite större värde bör alltid lämna information om detta i sin självdeklaration. Frågan om bevis för att det varit fråga om en gåva kan bli aktuell bara om Skatteverket ifrågasätter informationen eller av någon anledning anser att frågan om gåvan behöver utredas. Skatteverkets utredning kan då i princip komma att medföra att givaren måste förklara hur denne har förvärvat det som getts bort som gåva. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  RobD
  May 09, 2013

  Hej Ove,

  Tack för en bra tråd och en informationsrik hemsida !

  ...Om gåvan kommer från USA, galler det då samma regler? Dvs ingen gåvoskatt för den svenska mottagaren ?

  Kan det bli så att givaren (som är amerikan och bosatt i USA) blir skatteskyldig i fall han ger mig en gåva ? 

  Beloppet är på omkring 6-7 miljoner kronor.

  Mvh

  Robert

   

 1. anon
  Ove Grip
  May 13, 2013

  Hej Robert!


  Alla gåvor är fria från gåvoskatt i Sverige - även gåvor från utlandet. För att gåvan ska vara fri från inkomstskatt krävs att den till sin natur är benefik och att den alltså inte utgör ersättning för någon arbets- eller motprestation.


  Jag är inte helt insatt i det amerikanska skattesystemet men jag kan inte tänka mig att en ren gåva skulle kunna medföra någon skattskyldighet i USA för givaren