En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Sorry råkade posta detta även under kommentarer.

 

Hej,

 Jag har en fråga kring en konkurs i mitt AB som jag ägde till 100%. Jag köpte ett existerande AB i juni 2007 för 133 500:-, inklusive 100 000:- aktiekapital samt 20 000:- reservfond. Sedan lånade jag ut ytterligare 583 000:- till bolaget som sedan gjorde ett inkromsköp av en rörelse inkl. varulager. Under de kommande två åren lånade jag in ytterligare ca: 250 000:- till bolaget.

I juni 2008 gjordes ett ovillkorat aktieägar tillskott om 250 000:- för att täcka förluster i bolaget. Detta gjordes genom att min fodran på bolaget skrevs ned med 250 000:-.

 Jag har nu varit i kontakt med SKV angående detta. De gav mig först fel information ang. när dessa förlustavdrag skulle göras. Bolaget sattes i konkurs på egen ansökan i januari 2009, och konkursen avslutades i augusti 2010. SKV sa att avdrag först kan göras då konkursen är avslutad dvs. mot inkomståret 2010. Detta har visat sig vara oriktigt och jag har nu begärt en omprövning av 2009 års deklaration för omkostnadsbeloppet för bolaget om 133 500:- samt det ovillkorade aktieägartillskottet.

Till svar har jag nu fått av SKV at man godkänner 88 900:- i avdrag efter omräkning av 133 500:- (enl. kvotering) samt att aktieägar tillskottet om 250 000:- skall omprövas mot 2008 års deklaration det året då tillskottet gjordes och inte det året de gick förlorade genom konkursen.

Mina frågor är:

Vad är denna kvotering?

Kommer jag få avdrag mot inkomst av tjänst med 30% av detta kvoterade belopp eller 21%?

Kommer även aktieägartillskottet att kvoteras även det?

Totalt lånade jag in 583 000:- + 250 000:- = 835 000:- varav 250 000:- gjorts om till ovillkorat aktieägartillskott, kan jag göra avdrag även för de 583 000:- som jag lånat in? Jag fick dock ut lite av detta kapital i konkursen. Isåfall skall detta göras mot inkomståret 2007?

 

Tacksam för svar.

 

Mvh,

 

P

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  maj 09, 2011

  Hej!

  Den kvotering som du talar om avser en regel som innebär att som avdragsgill kapitalförlust räknas bara 70 % av förlusten. Kvarvarande belopp har du sedan rätt att erhålla skattereduktion med 30 % upp till ett takbelopp som är 100 000 kr. Går du över takbeloppet 100 000 kr så blir skattereduktionen 21 % på det överstigande beloppet.

  Jag delar inte SKV:s uppfattning till vilket år som avdragsrätten för ditt ovillkorade aktieägartillskott på 250 000 kr ska hänföras till, men det som SKV anser vara rätt år blir till din fördel eftersom du inte får förlustavdraget samma år som aktieförlusten samt att  skattereduktionen i efterhand ger dig viss räntekompensation. Så i det fallet är det bara att tacka och ta emot.

  Däremot begriper jag inte hur SKV kommit fram till den avdragsgoilla förlusten på aktierna. Det belopp som borde nedsättas till 70 % är anskaffningsvärdet på aktierna som är 133 500 kr.

  Vad som återstår som kapitalförlust när konkursen är avslutad bör du se till att du säkrar upp så att förlusten blir avdragsgill.   

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/