En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! 

Jag är sedan sex år tillbaka bosatt i Storbritannien. Sedan flytten har jag bytt jobb ett par gånger men det längsta avbrott jag haft mellan två anställningar i Storbritannien varade mindre än en månad så jag har alltid omfattats av "sexmånadersregeln".

Jag har nu av en slump här på nätet upptäckt distinktionen mellan de två graderna av skattskyldighet som Sverige tillämpar. Jag uppfattar att jag aldrig kan veta säkert om mina bägge fastigheter som förvärvats i Sverige efter utflyttningen ger mig särskild anknytning till Sverige. Jag förstår att lagen är ganska snårig på det området.

2008 köpte jag en fritidstomt i Sverige, i ett fritidshusområde. Jag fick beviljat bygglov för ett ganska rejält och gediget fritidshus (drygt 100kvm) som beräknas vara såpass färdigbyggt, enligt den bästa villastandarden som jag har råd med, att användas för övernattningar under familjens semestrar i Sverige i bästa fall till jul.

2010 förvärvade jag tillsammans med en släktning mycket billigt ett hus i dåligt skick på landsbygden i hennes (svenska) hemkommun. Syftet är att någon gång totalrenovera eller troligare riva och bygga nytt. Hålen i taket och de söndervittrande väggarna, krossade rutorna och framförallt lukten hoppas jag gör det mindre troligt att denna blygsamma investering ensamt utgör ett stort anknytningsmoment till Sverige genom bostad, då miljön är direkt olämplig för barnen att övernatta även sommartid.

Jag är ändå orolig över vilka konsekvenser en potentiell "skattemässig återbosättning" i Sverige skulle få för mitt nuvarande upplägg:

Jag är sedan ett drygt år tillbaka anställd som Director i mitt eget Ltd-bolag (som alltså enbart är verksamt i London, med kunder i London och ingen annanstans). Jag och min fru tar ut en mindre lön och resten i Dividens som ju beskattas mycket förmånligt här hemma i Storbritannien. Jag tolkar att "utdelning" är en korrekt svensk översättning.  Jag anser att det tydligt framgår, särskilt genom Skatteverkets egna kursiverade noter i anslutning till artikel 10 i Dubbelbeskattningsavtalet genom Sverige och Storbritannien att  utdelningarna från mitt Ltd bolag i egenskap av "övrig inkomst" enligt artikel 21 endast ska beskattas här hemma i Storbritannien, oavsett om jag skulle anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte:

http://www.skatteverket.se/download/18.2132aba31199fa6713e80007235/360_8261_storbritannien.pdf

"RSV:s kommentar Bestämmelserna i artikel 10 är inte tillämpliga på utdelning från bolag med hemvist i tredje stat eller då det utdelande bolaget och mottagaren av utdelningen har hemvist i samma stat. I sådana fall tillämpas i stället bestämmelserna i artikel 21 (annan inkomst)." 

"ARTIKEL 21
Annan inkomst (...) som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte uttryckligen nämns i föregående artiklar av detta avtal, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör"

Problemet är att jag på nätet läser kommentarer som tycks motsäga detta, såsom svaren till dessa inlägg:
http://www.skatter.se/index.php?q=node/1478
http://www.skatter.se/index.php?q=node/533
http://www.skatter.se/index.php?q=node/527#comment-992

och undrar om jag ändå har missförstått något? Inte skulle jag skatta börja i Sverige ens om jag hypotetiskt sett hade fått väsentlig anknytning? 

mvh "Cnasboll" 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  okt 27, 2011

  Hej,

  Att du efter sex år i UK skulle få väsentlig anknytning till Sverige pga anskaffning av ett fritidshus och ett ruckel bedömer jag som helt omöjligt. Det krävs anknytningsfaktorer i form av familj, stadigvarande bostad/vistelse eller ekonomisk verksamhet/företag i Sverige.

  Mvh/ Kaj

 1. anon
  kawasaki
  okt 27, 2011

  Ciao,

  Så här tycker jag: som jag förstår det har du bara anknytning till Sverige i form av en fritidsbostad samt en kass permanentbostad som nog kommer klassas som fritidsbostad den också?

  Då kan nämnas att det är tveksamt att du har VA hit.

  Även om du skulle ha VA hit kommer Sverige enligt skatteavtalet med UK inte få beskatta dig för dina uttag (löner och utdelning) från det engelska företaget, precis som du skriver är artikel 21 tillämplig. Detta pga du har hemvist i UK (artikel 4).

  Skulle du ha VA till Sverige finns risk att du får hemvist i Sverige, men pga. att du får anses ha "centrum för levnadsintressen" (artikel 4) i UK klarar du dig från det.

  Finns ett Aber: om du har VA till Sverige och du nyttjar de brittiska remitteringsbestämmelserna (dvs. du har utländska inkomster och plockar inte in dessa till UK och slipper därav skatta i UK), kommer SKV beskatta dig.