En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 10 juni 2014
 Finansdepartementet

Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el behöver EU-kommissionens godkännande. Nya statsstödsregler har nyligen beslutas av Kommissionen. Under statsstödsprövningen har framkommit att Kommissionen vid tillämpning av dessa regler sannolikt inte kommer att godkänna skattereduktionen. Regeringen kommer därför att föreslå vissa justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Ambitionen är att skattereduktionen ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

Regeringen beslutade i mars om att överlämna propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till riksdagen. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Förslaget omfattar såväl hushåll som företag, och både ny och befintlig mikroproduktion av förnybar el.

Vid statsstödsprövningen har det framkommit att skattereduktion som ges till befintlig mikroproduktion kommer i konflikt med de nya statsstödsregler som nyligen har beslutats av Kommissionen. Skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el kommer därför inte att kunna träda i kraft den 1 juli 2014 som tänkt.

Utifrån detta besked har regeringen övervägt olika alternativ för att så fort som möjligt få skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el på plats. Regeringens huvudinriktning är nu att anpassa förslaget till EU:s regelverk för stöd av mindre omfattning (de så kallade de-minimisreglerna), så att både befintlig och ny mikroproduktion av förnybar el kan få del av skattereduktionen.

Regeringen kommer nu skyndsamt att utarbeta nödvändiga justeringar av förslaget, vilka sedan kommer att remitteras och granskas av Lagrådet samt underställas riksdagen för beslut. Regeringens ambition är att skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Fredrik Opander, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och sociala avgifter
08-405 15 48