En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej 

jag har blivit utsatt för skatterevision 2003-2004
och trakassering av skattepersonal
jag polisanmälde skatteverkets personal vilket inte hjälpte men att de fick vid flera tillfällen besöka polisen på förhör  och var misstänkta för brott tyvärr så lade åklagaren ner förundersökningen och jag han inte lämna in enskilt åtal pga preskribition ( åklagaren väntade in i det längsta så preskribition inträdde 14 dgr efter beslutet  ) tingsrätten fick handlingarna från mig  men han inte delgiva peronen i fråga pga lång registreringstid 

polisanmälningen handlade om att man utförde bristande kommunikation vilket senare fastställdes av kammarrätten och samtliga beslut på företaget undan röjdes men det var ju inte företaget som de var ut efter, ut mig personligen jag blev nämligent upptaxerad i granskningspromemorian

vid genomgång av företaget revisionspromemoria som aldrig blev prövad i sak 
så har det framkommit att skatteverket ljuger 

exempel

jag påföres betydande belopp,  så som aktieägare och styrelseledamot  står det i promemorian men jag var varken styrelseledamot eller aktieägare 
skatteverket hade korrekta papper om vem som var aktieägare och styrlesledamot

skatteverket skrev således in  osanna uppgiter och de ville inte ändra uppgifterna trots att jag påtalade det i inlagor utan bankade igenom ärendet
länsrätten följde skatteverket ( givetvis ) 
kammarätten sänkte de påförda skatterna till hälften   

promemorian innehåller ytterligare falska uppgifter  ( där av polisanmälan )
ingenting har ändrat eller kommenterats i domar.
bara att man ansåg att beloppen var för höga 

jag driver idag ett skadeståndsmål mot myndigheten och varje gång myndighetn svarar så kommer det in lögner i svaromålen  

mina frågor är 
hur mycket får en tjänsteman på skatteverket ljuga ?
får skatteverket lämna in falska uppgifter till rättsalar  ?

skatteverket har till Jk erkänt sig skadeståndsskyldiga sedan så tog de tillbaka erkännandet och påstod att rättsläget var ovisst bara för att de hade lämnat in ett ärendet till regeringsrätten,
 jk beslutade då att ärendet skulle avskrivas men att jag var välkommen att återkomma när regeringsrätten hade prövat rättsläget

skatteverket fick inget prövningstillstånd
rättsläget var alltså detsamma som vid erkännandet

är erkännandet bindande för skatteverket ?  

 

Becke