En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Efter att jag läst igenom ett av "Peru-fallet", mål nr 3857-09, kammarrätten i Jönköping, 2011-05-02, uppkom en fråga rörande kammarrättens dom. I sin motivering tar de upp som bidragande domsfaktor att Peru varit förstående i samband med uppsägningen av dubbelbeskattningsavtalet.

Kan denna subjektiva bedömningen av skatteflyktslagen § 2 p. 4 strida mot retroaktivitetsprincipen, eller är retroaktivitetsprincipen bara tillämplig när det gäller skrivna lagar?
Ursäkta om detta inte är rätt forum för denna typ av fråga.

Tack på förhand!

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 24, 2012

  Hej hampus!

  Förbudet mot retroaktiv skattelag i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen innebär att skatt inte får tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter (= lagbestämmelser) som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten.

  Bestämmelsen motsvarar den strafrättsliga principen Nulla poena sine lege ("intet straff utan lag") som finns i samma bestämmelse. 

   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB