En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Stämmer det att 3:12 reglerna inte gäller på utdelning från ett publikt AB, dvs 500tkr i aktiekapital?

Vilka skatter gäller istället? Är det en idé att ombilda sitt AB till publikt?

Mvh Ola

11 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 10, 2006

  Hej OJ!

  Nej, det stämmer inte! Din sages man har förväxlat publikt bolag med noterat bolag vid svensk eller utländsk börs. Sistnämnda typ av bolag anses aldrig vara fåmansbolag, vilket får som följd att 3:12 reglerna inte blir tillämpliga på dess ägare.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  OJ
  sep 11, 2006

  Tack för ditt svar och tack för en mkt bra sida!

  Så 3:12 gäller så länge bolaget ägs av, i vårt fall, 3 personer oavsett aktiekapital?

  En notering är inte aktuellt för oss, finns det någon annan väg att gå för att undvika 3:12?

  Mvh Ola

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej OJ!

  Ni kan t.ex. slippa 3:12 om någon som "inte är verksam i betydande omfattning" äger mer än 30 % av aktierna i bolaget och har rätt till motsvarande utdelning. Regelverket är dock komplicerat så om Ni skall göra någon förändring för att slippa 3:12 bör Ni kontrollera hela regelverket.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  MikaelW
  sep 20, 2006

  Som en liten kommentar till ämnet kan tilläggas, att det sedan den lägre beskattningen på onoterat innehav trädde i kraft vid årsskiftet, så har rättsläget blivit ovisst.

  Då det förut krävdes ett utomstående ägande på 30 %, vilket var baserat på en uträkning om var brytpunkten låg för när det inte längre var skattemässigt gynnsamt för ägarna att utdela istället för att ta ut lön, så har den numera lägre beskattningen förskjutit brytpunkten till runt 37 – 38 %. Trots att det förekommer uppgifter i förarbeten etc. om 30 %, så är det den skattskyldige som har bevisbördan för att förhållandet är sådant, att någon skattefördel inte föreligger. Därav bör man lägga ett utomstående ägande på närmare 40 % om man helt vill undvika framtida problem.

 1. anon
  hermit hellstorm
  sep 20, 2006

  Hej Alla,

  Jag och och ett par andra står i begrepp att bilda ett bolag som kommer att syssla med tekniklicensiering. I samband med detta planerar jag att som huvudsaklig uppfinnare apportera in rätten 5 st ansökta patent till bolaget och jag kommer även att vara huvudägare med (ca 86%).

  Nu har vi redan innan bolaget är bildat fört diskussioner med investerare som önskar köpa in sig på en värdering på mellan 50 och 100 Mkr och detta indikerar att det kan bli frågan om ganska häftig värdestegring vilket förstås i sin tur innebär att vi vill göra allt så rätt det bara går vad avser skatteplanering och annat man behöver tänka på.

  Vi har fått olika budskap från olika redovisningsbyråer vad avser att lägga aktier i separat AB och när detta måste ske etc samt resonemang om cyperbolag som enligt en revisor kan implementeras "just innan" man cashar in (vilket låter tveksamt) och nu försöker vi få rätsida på detta.

  En annan fråga är om det kan uppstå skattekonsekvenser momentant om man släpper in investerare på överkurs? Vore det i så fall bättre att köra med nominell kurs och villkorat/ovillkorat aktieägartillskott eller lån till bolaget för att kapitalisera upp det.

  Alla synpunkter emottages tacksamt och jag vill samtidigt be om ursäkt om jag skrivit till fel tråd.

  hälsingar/

  hermit

  /{}

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 30, 2006

  Hej Mikael!

  Det var intressant. Jag tvivlar ändå på att man kan frångå förarbetena på det sättet men visst kan det vara som Du säger. Vid tillfälle får jag nog ta och gå igenom förarbetena med denna frågeställning för ögonen.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 30, 2006

  Hej Hermit!

  Det kan vara en fördel att redan från början ha med en utomstående som äger mer än 30 % aktierna i bolaget. (En del menar att man numera bör ligga på närmare 40 % efter 2006 års lagändringar.) Hur som helst om utomstående äger aktier i "betydande omfattning" och har rätt till utdelning skall en andel i företaget anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Det kan vara viktigt att det utomstående intresset finns med redan när bolaget startar sin verksamhet. I annat fall finns risk för att det utomstående ägandet inte får effekt förrän efter fem år. Här rör det sig om mycket pengar. Gå igenom hela affären med skatteexperter! Här finns mycket att tänka på!

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  hermit hellstorm
  okt 08, 2006

  Hej Clas och tack för ditt svar (jag hra inte varit inne på ett tag).

  Detta är mycket intressant eftersom ditt råd är tvärtemot det råd jag fått av en av de stora revisionsbyråerna vi pratat med. Deras råd var att jag absolut skulle börja med att äga 100% först och sedan ta in övriga "grundare" ex vis en MBI som kommer att ta 10% av bolaget.

  Antag att jag skulle släppa 30% av aktierna till en utomstående initialt. Skulle detta enligt ditt resonemang i så fall innebära att det inte betraktas som fåmansbolag? Om så är fallet innebär det inget annat än att jag betalar 30% i reavinstskatt på
  hela beloppet istället för 57% på de först 4M och sedan 30% på resten. Följaktligen skulle jag spara
  drygt 1M i skatt (om vi antar att jag tycker 30% på reavinsten är OK) och för detta släppa iväg en betydligt större bit av bolaget.

  Vad händer om man äger sina aktier via holdingbolag i Luxemburg? Enligt resonemanget på PT-consultings hemsida skulle man då i princip kunna komma undan skatt helt och hållet.

  /{}

  /{}

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 12, 2006

  Hej Hermit!

  Du har mycket att tänka på och bör ta in bästa expertis. Detta gäller ju så mycket pengar! Om en annan byrå kommit med ett annat förslag kan de ha goda skäl för det. Det är naturligtvis mycket i den här affären som jag inte känner till.

  Det jag kommenterat är den s.k. utomstående regeln. Om den är tillämplig kan det inte bli fråga om att till någon del beskatta utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget tjänst. Regeln lyder (inkomstskattelagen 57 kap. 5 §):

  "Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.
  Med företag avses här det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i första stycket.
  Ett företag skall anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som
  1. äger kvalificerade andelar i företaget,
  2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller
  3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

  Om man vet att man skall ta in utomstående, är det ofta bäst att ta in dem direkt vid start av bolaget, i annat fall riskerar man att reglen inte får effekt förrän efter fem år.

  Jag känner inte till pt-consultings hemsida. Kan Du ge mig adressen?

  sningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Jojje
  jan 20, 2010

  Hej!

   Ser i inkomstskattelagen att svärfar inte finns uppräknad som närstående och därmed borde anses som utomstående.

  Kan ni bekräfta det, är det t ex rättsligt prövat?

   /Jojje

 1. anon
  Jojje
  jan 20, 2010

  Hej igen!

  Ovanstående gällde alltså om svärfar kan köpa 30% av mitt start-up bolag och anses som utomstående och därmed ge bolaget rätt till lägre beskattning av vinsten?

   

  /Jojje