En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16085/a/191752

Pressmeddelande
26 april 2012
Finansdepartementet

Tilläggsuppdrag till Skatteverket om ränteavdragen

Regeringen har i dag beslutat att komplettera Skatteverkets uppdrag att kartlägga
och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn. Syftet
är att även fånga in den typ av skatteplanering via ränteavdrag som kan uppnås med
hjälp av helt eller delvis skattebefriade juridiska personer. Detta eftersom
särskilt gynnsamma skattemässiga effekter kan uppnås via denna typ av företag.

Regeringen gav den 1 december 2011 Skatteverket i uppdrag att kartlägga och
analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn, särskilt
vad avser skatteplanering med ränteavdrag. Skatteverket ska enligt uppdraget även
särskilt granska företag inom denna sektor.

Enligt tilläggsuppdraget ska Skatteverket även kartlägga företag som ingår i samma
koncern som en svensk juridisk person som:

- helt eller delvis är skattebefriad, till exempel kommuner eller AP-fonder,
- kan göra avdrag för utdelning, till exempel investmentföretag.

Tilläggsuppdraget, vad gäller kartläggningen och analysen av förekomsten av
skatteplanering med ränteavdrag, ska redovisas till Finansdepartementet senast den
31 augusti 2012.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Elisabeth Sheikh
Departementssekreterare
Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 36 49

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Tilläggsuppdrag till Skatteverket angående skatteplanering med bl.a. ränteavdrag
(http://www.regeringen.se/sb/d/15687/a/191745)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg