En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194297

Pressmeddelande
1 juni 2012
Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

I samband med 2012 års ekonomiska vårproposition remitterade Finansdepartementet en
promemoria med ett antal skatteförslag. Eftersom en del av de förslag som ingick i
promemorian även behöver granskas av Lagrådet överlämnas dessa i dag i en
lagrådsremiss. Övriga förslag i promemorian behöver inte granskas av Lagrådet. 

De frågor som behandlas i lagrådsremissen är
- sänkt bolagsskatt
- sänkt expansionsfondsskatt
- förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter
- framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel
- slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med
utsläppsrätter
- ändrade krav för befrielse från fordonsskatt för nya bilar med bättre miljöegenskaper

Om förslagen i lagrådsremissen och de övriga förslag som ingick i den remitterade
promemorian kommer att presenteras i budgetproposition för 2013 beror på
reformutrymmet och de prioriteringar som regeringen gör med hänsyn till det
ekonomiska läget och finansieringsbehoven.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt:
Karl-Henrik Bucht
08-405 20 58

Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter:
Petra Andersson
08-405 15 65

Framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel:
Anna Wallentin
08-405 25 90

Slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med
utsläppsrätter:
Ulf Olovsson
08-405 25 20

Ändrade krav för befrielse från fordonsskatt för nya bilar med bättre miljöegenskaper:
Erica Pettersson
08-405 36 26

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013
(http://www.regeringen.se/sb/d/15678/a/194305)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg