En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag och pappa köpte en bostadsrätt tillsammans där han äger 97% i föreningen och jag 3%. Nu ska jag köpa hans 97% och ta över lånen som finns.  

Ska det betraktas som ett rent köp och användning av K6 blankett och marknadsvärde, eller kan jag endast köpa hans 97% för inköpspriset och så blir det +/- 0? Eller riskerar det i nästa steg att bedömas som blandat fång?

Är min fars inköpspris 97% av köpeskillingen? 

tack för hjälpen

Marcus

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 05, 2012

  Hej mlilja!

  Jag har i en blogg i detta medium med rubriken köp eller gåva? skrivit bl.a. följande.

  För bostadsrätter och annan lös egendom än byggnad på ofri grund tillämpas vid inkomstbeskattningen andra principer än för fastigheter, nämligen den s.k. delningsprincipen. Till den del vederlaget, dvs. ersättningen, motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anses denna del ha sålts och i övriga delar ha givits i gåva.

  Exempel

  A överlåter en bostadsrätt till sin son B för 500 000 kr. Marknadsvärdet på bostadsrätten är vid överlåtelsetillfället en miljon kr. Vid inkomstbeskattningen anses A ha sålt hälften av bostadsrätten för 500 000 kr och den andra hälften av bostadsrätten anses B ha erhållit i gåva.

  Det saknar betydelse hur parterna själva betecknar överlåtelseavtalet.
   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB