En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi har för ett år sedan sålt vårat hus. Nu tvistar vi med myndigheten om de sista fem årens renoveringar. Jag har fått lära mig, det att det som förbättras de senaste fem åren till en kostnad över 3000:- får användas till avdrag i deklaration vid försäljning. Myndigheten tycker däremot att, eftersom vi byggt huset, så var allting nytt då vi flyttade in i huset, därmed är det ingen förbättring och avslår därmed allt förbättringsarbete de senaste fem åren (kylskåp, målning, tapetsering m.m.). Är detta verkligen riktigt? Kan man hänvisa till några prejudikat eller dyl?

/PeO

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 30, 2006

  Hej PeO!

  Tyvärr har reglerna inte det innehåll som folk i allmänhet tror. Så här lyder inkomstskattelagen 45 kap. 11-12 §§:

  "11 § Förbättringsutgifter som inte har förts upp på
  avskrivningsplan får beaktas vid beräkning av
  omkostnadsbeloppet bara för de beskattningsår då de sammanlagt
  har uppgått till minst 5 000 kronor.

  Förbättringsutgifter som har förts upp på avskrivningsplan
  hänförs normalt till det år då de förts upp på planen. I andra
  fall hänförs utgifter normalt till det år då räkning eller
  faktura på det utförda arbetet har erhållits.

  12 § Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på
  privatbostadsfastigheter och privatbostadsföretags fastigheter
  räknas som förbättringsutgifter.
  
  
  Med förbättrande reparationer och underhåll avses här
  reparationer och underhåll som hänför sig till beskattningsåret
  eller något av de fem föregående beskattningsåren till den del
  åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid
  avyttringen än vid förvärvet."
  Jag kan således förstå Skatteverkets inställning om det inte finns särskilda omständigheter i Er fall.
  Hälsn/Clas
  
  

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB