En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16429/a/198998

Pressmeddelande
13 september 2012
Finansdepartementet

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet där det föreslås att
fastställande av taxeringsvärden för kraftvärmeverk mellan åren 2013-2018
endast ska omfatta värdet av elproduktionen.

I samband med förberedelserna inför 2013 års allmänna fastighetstaxering har
det framkommit att kraftvärmeverken inte taxerats på ett korrekt sätt genom
åren. Vid dessa tidigare taxeringar har taxeringsvärden bara fastställts för
elproduktionen och inte för värmeproduktionen.

Frågan om fastighetstaxering och fastighetsbeskattning av kraftvärmeverk ska
ses över. I avvaktan på en översyn föreslogs i en promemoria från
Finansdepartementet att värmeproduktionen i kraftvärmeverk undantas från
taxering och därmed uttag av fastighetsskatt på ett sätt som motsvarar vad som
tidigare skett vid den faktiska tillämpningen. Förslaget har tagits emot
positivt av remissinstanserna.

Undantaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och gälla vid allmän
fastighetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014-2018.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Gabriella Björnfot, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 36 83

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
(http://www.regeringen.se/sb/d/15678/a/198995)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg