En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en 9 år gammal bil värd ca 30000 kr privat. Ca 1000mil körs privat och ca 1000mil i firman i år. I år har min enskilda firma börjat generera ganska stor vinst, samtidigt som mina privata bilkostnader skjuter i höjden pga reparationer etc.

Min fråga är hur reglerna för tjänstebil kontra privatbil fungerar. Vad finns det för möjligheter att för att för hela 2006 låta bilen stå som tillgång i firman (och självklart betala förmånsvärdet för "sexårsbilar" på den). Skulle jag gjort dessa transaktioner redan i början av året, eller är denna typ av transaktion möjlig att göra sas "retroaktivt"?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 12, 2006

  Hej hevi!

  Nej, Du kan inte lagligen göra något retroaktivt. Däremot kan Du undvika full förmånsbeskattning för beskattningsåret 2006 genom att ta ut bilen ur firman nu under oktober. Så här lyder inkomstskattelagen 65 kap. 9 § 2 stycket (med förmån menas i detta sammanhang bilförmån):

  "För en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, skall värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte haft förmånen."

  Det innebär att om Du haft bilen i firman under en dag under t.ex. november, skall Du beskattas som om Du haft bilen hela månaden.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB