En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan jag som egenföretagare ta ut belopp för utlandstraktamentet skattefritt ut bolaget?
Eller kan jag göra avdrag för det i deklarationen?
Eller kanske jag inte kan utnyttja denna skatteförmånen alls?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Provence!

  Du kan göra avdrag i den enskilda näringverksamheten enligt i princip samma regler som en anställd. Vad Du sen tar ut och sätter in i den enskilda verksamheten påverkar inte skatten.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  fredd73
  jul 05, 2007

  Hej,

  Är egenföretagare och har en enskild firma (i Sverige), arbetar i Norge.

  Får jag efter 3 månader fortsätta att dra av schablonmässigt (normalbelopp) eller måste jag redovisa och göra avdrag för faktiska kostnader?

  Om jag får göra schablonmässiga avdrag, vilka belopp gäller?

  Har läst alla regler kring detta på skatteverkets hemsida men förstår inte vad som gäller, det verkar inte de på skatteverket själva göra när man ringer och frågar... :-)

  Mvh Fredrik

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 13, 2007

  Hej fredd73!

  Inkomstskattelagen 12 kap. 21 § lyder:

  "21 §  Ökade utgifter för logi skall dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Vid tillfälligt arbete på annan ort gäller dock bestämmelserna i 13 §, om logiutgiften inte kan visas.
  Ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten skall dras av antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett belopp som beräknas enligt schablon. Den schablonmässiga utgiftsökningen beräknas för
  1. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort avdrag enligt 6-17 §§ och som fortfarande får ersättning från arbetsgivaren, till ett belopp som motsvarar denna ersättning,
  - för tiden fram till två års bortovaro, dock högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 70 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och
  - för tiden därefter, dock högst 50 procent av helt maximibelopp per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,
  2. skattskyldiga med arbetsorten i Sverige som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av maximibeloppet per hel dag under de tre första månaderna av vistelsen och till 30 procent av maximibeloppet per hel dag för tiden därefter,
  3. skattskyldiga med arbetsorten utomlands som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av normalbeloppet per hel dag under de tre första månaderna av vistelsen och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag för tiden därefter, och
  4. skattskyldiga som gör avdrag enligt 19 §, till 30 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands.
  Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket 1-3 skall i den angivna tiden räknas in sådan tid under vilken ökade levnadskostnader dragits av enligt bestämmelserna i 6-17 §§. "

  Jag tror att punkten 3 eller möjligen punkten 4 är tillämplig på Dig. Skillnaden ligger i om Du har tillfälligt arbete utomlands eller om Du skall anses ha flyttat och därför har "dubbel bosättning".

  Tänk på att Du kanske även har rätt till avdrag för hemresor!

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB