En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Regeringen har i dag remitterat en promemoria från Skatteverket där det föreslås att en omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kr per år ska införas.

Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det innebär en administrativ börda för små aktörer. För att minska administrationen för dessa små näringsidkare föreslås att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande. Individer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir kommer också att få det lättare att ta steget att starta företag. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget och Skatteverket bedömer att ungefär 70 000 av dessa kommer att välja att undantas från momsplikt. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Anna Sundblad Stahre
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 36

Genvägar
Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Publicerad 14 april 2016 · Uppdaterad 14 april 2016