En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Ett bolag skulle sälja en fastighet. Inför försäljningen tog bolaget skatteråd, vilket ledde till "pakering". Det innebar att fastigheten överfördes till ett dotterbolag för anskaffningsvärdet. Överlåtelsen uppfyllde reglerna för "underprisöverlåtelser" i 23 kap. inkomstskattelagen. Därmed uppkom ingen skatt i det ledet. Därefter såldes dotterbolaget för marknadspris. Moderbolaget gjorde därmed en stor skattefri kapitalvinst. Skatteverket hävdade att konsultkostnaderna inte skulle vara avdragsgilla. I kammarrätten vann dock bolaget beroende på att Skatteverket inte i tillräckligt hög grad kunde visa att konsultkostnaderna var hänförlig till den skattefria intäkterna.

I en kommentar till domen framkommer att Skatteverket inte ändrat uppfattning och att uppfattningen även gäller andra konsultkostnader i samband med en skattefri "paketering", t.ex. värderingskostnader. För mer info, se Skatteverkets referat av domen och verkets kommentar.