En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Cooköarna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Cooköarna som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Cooköarna och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey och Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba och Nederländska Antillerna.

Förslaget lämnades i proposition till riksdagen idag och regeringen föreslår att riksdagen antar en lag om avtalet.

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop.2009/10:108 Informationsutbytesavtal med Cooköarna (http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/140798)