En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vid bodelning beräknas en fiktiv skatt på fastigheten som man ska bli utlöst ifrån, denna skatten ska sedan dras av från den som ska bli utlöst ur fastigheten vid bodlening av äktenskapet. Parten som behåller fastigheten berös inte av denna skatt alls. Min fråga är om det finns något sätt att kringgå denna fiktiva skatt vid bodelning? Vart kan jag i så fall styrka detta? I lagen? Hoppas på ett snabbt svar! Tack på förhand!

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 11, 2013

  Hej anna sanna!


  Beträffande en mängd egendom gäller s.k. evig kapitalvinstbeskattning. Exempel på sådan egendom är fastighet. Så länge egendomen delas lika vid en bodelning utgör detta inte något problem men om den ena maken tillskiftas en fastighet bör den maken kompenseras för att han/hon förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Denna framtida skatteskuld kallas för latent skatteskuld.


  Vid värderingen av fastigheten vid en bodelning ska denna skuld minska fastighetens värde. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten för ett pris motsvarande det marknadsvärde som gäller vid bodelningstillfället. På den vinst man då får fram skulle skatt ha fått betalas med 22 procent av vinsten. Den skatten ska då dras av från marknadsvärdet och det värde man då får fram är bodelningsvärdet för fastigheten som ska tjäna som underlag för den bodelningslikvid den make som ska ta över fastigheten ska betala till den andre maken.


  Denna latenta skatteskuld är ingen verklig skatteskuld utan en fiktiv skatt


  Det förfarande jag nu har nämnt är inte några tvingande bestämmelser. En bodelning är ett privaträttsligt förfarande och parterna bestämmer själva vad som ska gälla. Om parterna är överens om det behöver de alltså inte beräkna någon fiktiv skatt.


   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB