En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Nedsättningen av egenavgifterna för enskilda näringsinidkare och delägare i handelsbolag och förstärks genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.Begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Om Du vill gå djupare i detta, se Prop. 2013/14:14.

Naturligtvis är detta ett bra steg men den som kan bör ändå – i normalfallet – driva sin verksamhet i aktiebolagsform. Om man ska driva sitt företag i handels- eller kommanditbolagsform bör man ha särskilt goda skäl för det. Fastighetsförvaltning kan t.ex. vara lämpligt att driva i handels- eller kommanditbolagsform för att vid senare försäljning komma i åtnjutande av gynnsamma kapitalvinstregler för fysiska personer. För några år sedan skrev jag en blogg om bolagsformer som i stort sett är aktuell fortfarande. Dock har 3:12 reglerna förbättrats väsentligt. Det lågbeskattade utrymmet för utdelning har ingen motsvarighet för enskilds näringsidkare och delägare i handelsbolag. Dessutom har bolagsskatten har sänkts till 22 %. Det finns alltså inte mycket att tveka om för de flesta.