En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej grabbar!

Undrar om det att är möjligt att ta ut lön för ytterligare en person som varit delaktig i förtetaget efter att räkenskapsåret gått till ända och på så sätt sänka det resultat som uppkom per 130630?

Tack för ett kanonforum för övrigt!

/Kristian

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    nov 24, 2013

    Hej

    Antar att det handlar om ett aktiebolag. Om resultat- och balansräkning ännu inte fastställts och årsredovisningen inte skickats in kan det gå att göra om bokslutet och sätta av lön för personen i fråga. Tidpunkten för företagets avdragsrätt för lön bestäms av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. Om personen presterat under räkenskapsåret som slutat 2013-06-30 bör alltså lönen för hans prestation hänföras till den perioden.