En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har en fråga som gäller underprisöverlåtelse av aktier och frågan om skalbolagsdeklaration.

Jag äger privat ca 1/3 av ett AB. Bolaget är ett fåmansbolag, då vi är tre delägare, men jag kan inte avgöra hur reglerna för beskattning av fåmansbolag tillämpas för oss då vi aldrig tagit ut någon ersättning från vårt bolag. Bolaget är ett rent holdingbolag då det som enda verksamhet har att äga en post, drygt 30%, av ett annat bolag som är rörelsedrivande och onoterat.

Efter ett antal års samarbete ska vi nu försöka att sära på oss genom att överlåta våra privatägda aktier i vårt gemensamma bolag till varsina tre privata AB:n. Därefter ska de privata AB köpa aktierna i de rörelsedrivande bolaget av holdingbolaget i samma proportioner som våra privatägda andelar i holdingbolaget. Slutprodukten av det här skulle då bli att vi flyttat holdingbolagets ägande i det rörelsedrivande bolaget till våra egna privata AB:n

Tanken är att samtliga överlåtelser, både vårt eget ägande i holdingbolaget samt holdingbolagets ägande i det rörelsedrivande bolaget, skall göras så som underprisöverlåtelser. Vi funderar på att sätta köpeskillingen till 0:- i båda fallen.

Nu till själva frågan, skalbolagsbeskattning. Det rörelsedrivande bolaget har en kassa på ca 20 mkr och ett bedömt marknadsvärde på ca 200 mkr. Vår bedömning är därför att det är ett skalbolag givet vår underprisöverlåtelse. Likaså tror vi att vårt holdingbolag är ett skalbolag då det har en mindre kassa, ca 100 000 kr men ett aktieinnehav i det onoterade bolaget som vi tror vara värt 30% av 200 mkr, dvs ca 60 mkr.

Hej, jag har en fråga som gäller underprisöverlåtelse av aktier och frågan om skalbolagsdeklaration.

Jag äger privat ca 1/3 av ett AB. Bolaget är ett fåmansbolag, då vi är tre delägare, men jag kan inte avgöra hur reglerna för beskattning av fåmansbolag tillämpas för oss då vi aldrig tagit ut någon ersättning från vårt bolag. Bolaget bildades av oss tre med ett aktiekapital av

100 000 kr så det är vårt ingångsvärde. Bolaget är ett rent holdingbolag då det som enda verksamhet har att äga en post, drygt 30%, av ett annat bolag som är rörelsedrivande och onoterat. Aktierna i det rörelsedrivande bolaget köpte holdingbolaget för ca 50 000 kr.

Efter ett antal års samarbete ska vi nu försöka att sära på oss genom att överlåta våra privatägda aktier i vårt gemensamma bolag till varsina tre privata AB:n. Därefter ska de privata AB köpa aktierna i de rörelsedrivande bolaget av holdingbolaget i samma proportioner som våra privatägda andelar i holdingbolaget. Slutprodukten av det här skulle då bli att vi flyttat holdingbolagets ägande i det rörelsedrivande bolaget till våra egna privata AB:n

Tanken är att samtliga överlåtelser, både vårt eget ägande i holdingbolaget samt holdingbolagets ägande i det rörelsedrivande bolaget, skall göras så som underprisöverlåtelser. Vi funderar på att sätta köpeskillingen till 0:- i båda fallen.

Nu till själva frågan, skalbolagsbeskattning. Det rörelsedrivande bolaget har en kassa på ca 20 mkr och ett bedömt marknadsvärde på ca 200 mkr. Vår bedömning är därför att det är ett skalbolag givet vår underprisöverlåtelse. Likaså tror vi att vårt holdingbolag är ett skalbolag då det har en mindre kassa, ca 100 000 kr, men ett aktieinnehav i det onoterade bolaget som vi tror vara värt 30% av 200 mkr, dvs ca 60 mkr.

Vi tror att både holdingbolaget och det rörelsedrivande bolaget är skalbolag för att jämförelsebeloppet vid överlåtelserna, 0 kr i båda fallen, kraftigt understiger definitionen på likvida tillgångar i de överlåtna bolagen. Samtidigt blir det ju förlust för ägarna i de båda överlåtelserna i och med att köpeskillingen sätts till 0 kr och då skulle inte skalbolagsreglerna bli tillämpliga

Är holdingbolaget ett skalbolag?

Är det rörelsedrivande bolaget ett skalbolag?

Hur ska vi tolka reglerna om skalbolagsbeskattning i de två fallen av överlåtelser?

Är det olika regler om skalbolagsbeskattning för fysiska-, respektive juridiska personer?

Ska vi inkomma med skalbolagsdeklarationer i de två fallen?

Vad händer om vi gör fel och inte inkommer med skalbolagsdeklarationer? Ingen part i överlåtelserna får ju någonting för aktierna, beräknas skatten på 0 kr i överskott i så fall?

Tacksam för vägledning!

Johan

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 07, 2014

    Hej Johan

    Om jag uppfattat rätt går det nog att undvika skalbolagsbeskattning. För fysiska personer ska det uppkomma en kapitalvinst. Men i ditt exempel är ju ersättningen för aktierna i Holding lika med noll. Aktierna i rörelsebolaget kan väl sedan delas ut skattefritt från Holding till de privata bolagen. Finns inga sidovederlag synes omstruktureringen kunna göras utan komplikationer. Om mer info behövs kan ni kundregistrera ert bolag på Skattepunktens hemsida.