En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 28 oktober 2021

Kriser i det finansiella systemet leder ofta till stora kostnader för samhället. Regeringen vill därför införa en ny skatt för större banker och andra kreditinstitut som ska stärka de offentliga finanserna och skapa utrymme för att täcka de indirekta kostnader som en finanskris riskerar att föra med sig. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och beräknas öka statens skatteintäkter med 6 miljarder kronor på sikt.

Förslaget innebär att riskskatten ska betalas av svenska och utländska kreditinstitut som har skulder över 150 miljarder kronor. För svenska kreditinstitut ska samtliga skulder beaktas, även skulder hänförliga till en filial i ett annat land. För utländska kreditinstitut kommer endast skulderna i den svenska verksamheten att beaktas. Riskskatten föreslås uppgå till 0,05 procent av skulderna från 2022 och 0,06 procent av skulderna från 2023.

Skatten föreslås börja gälla den 1 januari 2022. Förslaget beräknas ge ökade skatteintäkter med 5 miljarder kronor 2022 och med ytterligare 1 miljard kronor från 2023. Regeringen avser att använda intäkterna från den nya skatten till ökade försvarsanslag.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson