En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad är bäst ur skattesynpunkt, att köpa halva handelsbolaget av min kompanjon eller att köpa inkråmet i bolaget.  Om jag köper bolaget vill jag ändå föra över inkråmet till min enskilda firma för att sedan likvidera handelsbolaget. Jag vill alltså inte driva det vidare som handelsbolag.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 24, 2014

    Hej

    Uppfattar att du äger ena andelen i ett HB och att den som äger den andra andelen vill lämna. Det finns regler om uttagsbeskattning som du bör vara observant på. Finns inga större värden kan du kanske köpa över tillgångarna till din enskilda näringsverksamhet, se till att betala skulderna i HB och sedan avregistrera bolaget. Det går inte att svara närmare än så därför att okända faktorer spelar in som vad det finns för tillgångar i HB, justerad anskaffningsutgift på respektive andel m.m.