En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 11 augusti 2014
 Finansdepartementet

Förslag om ändringar för att införa FATCA i Sverige

Avtalet mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) undertecknades i fredags. Finansdepartementet har därför i dag remitterat en promemoria med förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att genomföra FATCA.

FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

Det nu undertecknade avtalet innebär att de svenska finansiella instituten inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen. De ska i stället rapportera uppgifterna till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten.

I den remitterade promemorian föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Lena Gustafson, departementsråd
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 15 92