En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 Vi är två personer som äger vars ett fåmansföretag.
Genom intern aktieöverlåtelse äger vi numera våra respektive aktier via
ett holdingbolag.

Genom kombination fusionerar vi sedan de bägge dotterbolagen.

Min fråga är nu: Blir andelarna i våra holdingbolag kvalificerade enl IL 57 kap 4§ 2p

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 31, 2006

  Hej Rutger!

  Det är inte helt klart för mig om Ni har var sitt holdingbolag eller om Ni har ett gemensamt holdingbolag. Det torde dock inte spela någon roll för svaret på frågan. Det avgörande är om Ni är eller varit "verksamma i betydande omfattning" under året eller under de fem föregående beskattningsåren i något av bolagen. Jag antar att Ni varit verksamma i betydande omfattning i de bägge dotterbolagen. I så fall blir svaret på frågan ett ja! Fusionen torde inte ha någon betydelse för svaret, eftersom det i lagrummet heter "har ägt andelar". Om holdingbolaget är det bolag som överlever fusionen har ju detta ägt andelar i ett bolag där Ni varit verksamma i betydande omfattning.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB