En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag i egenskap av konsument är fordringsägare i bank/finansaktören Fundior AB konkursbo och min fråga är huruvida jag är berättigad till förlustavdrag för de inlånad medel jag gått miste om i samband med konkursen? Det bör tilläggas att aktören inte omfattades av insättningsgarantin.

Inlåningen såg ut på samma sätt som traditionella bankers fastränteplaceringar där man placerade pengar hos ett konto i Fundior under exempelvis en sexmånadersperiod mot en förutbestämd ränta. 

Såvitt jag känner till är jag endast en av några tusen drabbade och vägledning avseende frågan är svår att finna ur Inkomstskattelagen etc.

Tacksam för svar,

 

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 27, 2015

    ~~Du har möjligen rätt till avdrag med 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital men omständigheterna är oklara. Konkursförvaltaren kan nog hjälpa till med svaret.