En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/201658

Pressmeddelande
15 oktober 2012
Finansdepartementet

Investeraravdrag för nystartade och unga företag

För att öka drivkrafterna att investera i mindre företag föreslår regeringen
att ett investeraravdrag införs. Förslaget aviserades i budgetpropositionen
för 2013 och ska nu skickas ut på remiss.

Tillgång till kapital är en avgörande framgångsfaktor för nystartade och unga
företag samt för expansiva och innovativa företag. Dessa företag kan dock ha
svårt att finna extern finansiering. Därför aviserade regeringen i
budgetpropositionen för 2013 att ett investeraravdrag bör införas. Genom
investeraravdraget får den som investerar i ett mindre företag en
skattelättnad i samband med investeringen.

Inom Finansdepartementet har en promemoria med ett förslag till
investeraravdrag utarbetats och denna promemoria skickas nu på remiss.
Remisstiden går ut den 26 november 2012.

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år. För att kunna göra ett
maximalt avdrag krävs då en investering om 1 300 000 kronor. De sammanlagda
tillskotten till ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor
per år.

Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas
av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. Detta får till följd att
förslaget bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013.

Kontakt:
Petra Andersson, departementsekreterare
Skatte- och Tullavdelningen
08-405 15 65

Johanna Mihaic, rättssakkunnig
Skatte- och Tullavdelningen
08-405 28 72

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Investeraravdrag (http://www.regeringen.se/sb/d/15679/a/201652)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg