En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan!

Hur beskattas en privat mineralsamling vid ev försäljning?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 11, 2006

  Hej Juan!

  Rimligtvis bör beskattning ske enligt 52 kap. inkomstskattelagen. Där behandlas kapitalvinst vid avyttring av "andra tillgångar", dvs. andra tillgångar än fastigheter, bostadsrätter, delägarrätter (t.ex. aktier) och andelar i handels- och kommanditbolag. Om samlingen anses ha innehafts för personligt bruk får dels 25 % av ersättningen vid försäljningen schablonmässigt betraktas som omkostnadsbelopp och dels tas bara kapitalvinst upp till den del den under beskattningsåret överstiger  50,000 kr. Kanske skall Du inte sälja allt samma år?

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB