En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,
jag funderar på att starta ett fastighetsbolag på Cypern som ska äga fastigheter i Sverige. Fastigheterna i Sverige kommer hyras ut till privat personer, däribland mig själv och jag kommer betala skälig hyra för de kvm bostaden, sommarhuset består av.

Min fråga är om detta är genomförbart och om det kan uppstå några andra skattemässiga risker förutom hyresnivån mellan mig och fastighetsbolaget eftersom jag hyr av mig själv?

Mvh P

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 18, 2007

  Hej Sky!

  Visst kan Du bilda fastighetsbolag på Cypern. Enligt EU:s regler kan vi etablera oss fritt inom unionen. Frågan är dock vilka inkomster som kommer att beskattas i Sverige. Du får räkna med att allt blir beskattat i Sverige även om fastigheten ägs av ett cypriotiskt bolag. En huvudregel i OECD:s riktlinjer är nämligen att inkomst av fastighet blir beskattad i det land den ligger. Möjligen skulle man kunna göra något liknade det Du tänkt Dig och få ett bättre resultat.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  sky276
  jan 18, 2007

  Hej Clas!

  Om bolaget har kostnader i form av räntor, driftskostnader etc för fastigheterna kan det rent tekniskt uppstå en förlust eller en liten vinst. Den vinst jag i så fall skulle skatta för i Sverige är det vinsten i fastighetsbolaget efter bolagsskatt betalad på Cypern?

  Är det jag personligen som måste skatta under Inkomst av kaptial?

  Är det definitionen fastighetsbolag som gör att jag måste skatta för ev vinster i Sverige? Om det istället är ett Equity bolag där det finns lite av varje, aktier, fastigheter (kommersiella och privata), royalty intäkter etc skulle det i så fall ändra beskattningen ur ett svenskt perspektiv?

  Mvh Pär

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 30, 2007

  Hej Sky!

  Enligt svensk intern skatterätt skall utländska juridiska personer beskattas i Sverige för inkomst från en fastighet i Sverige (IL 6 kap. 11 § 1). Dubbelbeskattningsavtalet med Cypern lindrar inte denna beskattning (artikel 6 och artikel 13) på annat sätt än att avräkning medges i hemviststaten (artikel 21). Det innebär de facto att skatten blir lika hög för det cypriotiska bolaget som om fastigheten ägts av ett svenskt bolag. Du skall dock inte behöva skatta personligen för inkomst som det cypriotiska bolaget har. Det skulle i så fall kräva tillämpning av cfc-reglerna och de skall bara tillämpas vad avser inkomst som inte beskattas med den normala inkomstskatten där (IL bilaga 39a). F.ö. tror jag inte cfc-reglerna kan tillämpas inom den Europeiska unionen annat än möjligtvis i rena skatteflyktssituationer.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB