En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteförslag för mindre farliga ämnen i människors hemmiljö

Kemikalieskatteutredningens betänkande överlämnades till regeringen den 30 mars 2015 och har därefter remissbehandlats. Utredningen föreslog två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Båda med syftet att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.

Skatterna är konstruerade så att samtliga varor inom avgränsade varugrupper är skattepliktiga. Den skattskyldige får sedan göra avdrag av skatten om vissa listade ämnen eller grupper av ämnen inte förekommer i varan. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar, för in eller tar emot en vara från ett annat land. För närvarande pågår arbete med skatterna inom regeringskansliet. Den exakta utformningen av skatterna, inklusive skattenivåer, är inte klar ännu men de förväntade intäkterna från skatterna är cirka två miljarder kronor årligen.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås att utredningens förslag till lag om skatt på viss elektronik ska kompletteras med en lista istället för den mätmetod som hänvisas till i betänkandet, vissa följdändringar med anledning av detta samt en ändring av definitionen av yrkesmässig verksamhet i förslaget till lag om skatt på viss elektronik och förslaget till lag om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Remissynpunkterna avseende övriga delar av betänkandet och eventuella ändringar med anledning av dessa kommer att behandlas i en kommande lagrådsremiss.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund 
Telefon 08-405 10 00 (växel) 
Mobil 072-2494468
e-post till Martin Kling, via registrator

Elly-Ann Lindström
Departementsekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 36 41 

Johan Westlund
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 11 13 

Genvägar
Promemoria: Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

Publicerad 31 mars 2016 · Uppdaterad 31 mars 2016