En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Det står på blankett SKV 2703 om Avräkning av utländsk skatt att "Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka din avräkning, öka avräkningsutrymmet, även om de inte har beskattats i utlandet. De inkomster som är aktuella är inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i utlandet, ränta, utdelning och royalty från utlandet" (sid. 8, SKV 2703 om Avräkning av utländsk skatt).

Kan någon ge några exempel på situationer då ovanstående regel gäller, dvs. att man kan öka avräkningsutrymmet trots att inkomsten ej har beskattats i utlandet? Det framgår inte vilka villkor som ska vara uppfyllda, eller om det endast gäller inkomster under eller över ett visst belopp.

Någon som kan ge några exempel?

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  mar 31, 2017

  Hej!

  Ett exempel på detta är att vissa försäljningar av fastigheter är skattefria i andra länder om de använts som en privatbostad. Genom att man tar hänsyn till detta så kan man öka avdragsutrymmet. Orsaken till detta beror på hur man beräknar maximal avräkning. Maximal avräkning beräknas som:

  Utländsk inkomst/sammanlagd inkomst * svensk skatt

  Låt oss säga att du säljer en fastighet med en vinst på 100 000 kr som är skattepliktig samt en fastighet med en vinst om 200 000 som är skattefri. Sammanlagd inkomst är 500 000 kr och svensk skatt blir 150 000 kr. Om endast skattepliktig inkomst skulle maximal avräkning bli 100 000 / 500 000 * 150 000 = 30 000 kr. Då du får ta hänsyn även till den skattefria inkomsten så blir maximal avräkning istället 300 000 / 500 000 * 150 000 = 90 000 dvs det är en fördel för dig.

  Det finns inga beloppsbegränsningar utan så länge det avser inkomst från fast driftställe eller en fastighet i utlandet, ränta, utdelning eller royalty från utlandet.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  anders2
  apr 02, 2017

  Tack Daniel! I exemplet ovan har en person sålt en fastighet med en vinst som är skattepliktig samt en annan fastighet med en vinst som är skattefri i den andra staten. Menar du att det endast gäller OM personen i fråga haft dels en skattepliktig vinst och dels en skattefri vinst, varav både måste vara i utlandet och båda i inkomstslaget kapital? Låt säga att personen i fråga endast gjort den senare försäljningen av en privatbostad som är skattefri i den andra staten.  Kan han öka avräkningsutrymmet för den skattefria inkomsten på motsvarande sätt?

 1. anon
  D Andersson
  apr 03, 2017

  Hej igen!

  Det enda kravet för att öka avdragsutrymmet är att personen ifråga har en skattefri inkomst från fast driftställe, fastighet i utlandet, ränta, utdelning eller royalty. Det betyder att om du tex har en tjänsteinkomst som är skattepliktig utomlands och i Sverige samt en skattefri kapitalvinst så kommer den skattefria kapitalvinsten att öka avdragsutrymmet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  anders2
  apr 03, 2017

  Så det gäller inte om man bara har en enda inkomst från utlandet, och hela denna råkar vara skattefri i just det landet? Man måste även ha en utländsk inkomst som beskattas i det andra landet, förutom den inkomst som inte beskattas i det andra landet?

 1. anon
  D Andersson
  apr 03, 2017

  Den skattepliktiga inkomsten och skattefria inkomsten behöver inte vara i ett och samma land. För att få avräkning måste du dock ha betalat skatt utomlands dvs du måste ha haft en skattepliktig inkomst från ett annat land.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB