En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Antag att en person skulle arbeta heltid under en period om sex månader och få lön från ett bolag utomlands (ej EU men med skatteavtal). Arbetet skulle till största del utföras i Sverige och lönen vore om <12 000 SEK. Dessutom skulle bolaget vara i uppstartsfas och därmed tillhandahåller personen all utrustning som behövs (dator, telefon, transport). Bolaget står för kontor. Personen skulle bo inom 50 km från kontoret. Min utredning har lett mig till följande:

Sakfrågan:
Inkomsten är skattepliktig
Sexmånaders/ettårsregeln är inte tillämplig
Vissa möjligheter finns att dra av övriga utgifter, traktamente ej sannolikt
Risken om redovisningen ej görs:
Risken för upptäckt är låg
Risken för anmälan för skattebrott är obefintlig
Upptäckt innebär skattetillägg på 40 %
Preskriptionstiden är fem år

Påpeka gärna om några fel finns i dessa slutsatser. Vidare är mina frågor som följer:

1) Vilka möjligheter finns för avdrag via övriga utgifter och/eller traktamente?

2) Vilka andra möjligheter finns att undgå beskattning?

Vänligen,

4 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  mar 18, 2018

  Hej!

  Jag utgår från att personen är begränsat skattskyldig i Sverige dvs han/hon har inte väsentlig anknytning till Sverige. Om så är fallet så kan personen endast beskattas med SINK skatt. Det finns dock ett undantag i SINK reglerna, nämligen att inkomsten ska undantas från svensk skatt om

  a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

  b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samt

  c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket.

  Mitt råd är därför att se till att personen är mindre än 183 dagar i Sverige så slipper ni all problematik.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  guj29
  mar 18, 2018

  Hej,

  Tack för snabbt svar. Jag glömde nämna att personen är obegränsat skattskyldig i Sverige.

  Vänligen,

 1. anon
  D Andersson
  mar 18, 2018

  Hej igen!

  Då blir svaret annorlunda då SINK reglerna bara kan tillämpas om personen är begränsat skattskyldig.

  Det är korrekt att personen är skattepliktig i Sverige då personen arbetar i Sverige och är obegränsat skattskyldig dvs sexmånadersregeln/ ettårsregeln kan inte tillämpas. Det är ytterst osannolikt att han/hon kan få avdrag för dator och telefon då praxis är väldigt restriktiv på detta område. Rådet är att dra ner lönen så kan företaget stå för dessa kostnader. Resor kan personen få avdrag för.

  Upptäcktsrisken kan jag inte svara på men det är korrekt att redovisas det inte rätt så blir det skattetillägg 40 procent. Några möjligheter att undgå beskattningen finns tyvärr inte.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  guj29
  mar 18, 2018

  Tack återigen. Ha en trevlig söndag!