En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har fått ett bud på ett företag (A) jag äger till 100%. Jag har ett annat bolag (B) som ägs till hälften var av mig och min fru och som vi använder för konsulttjänster. Jag tänkte därför sälja företag A till B först för att slippa bli beskattad som inkomst av tjänst på vinsten vid försäljningen. Köpeskillingen blir förslagsvis motsvarande aktiekapitalet jag har stoppat in i A. Eftersom B har varit aktivt ett tag och arbetat upp ett utdelningsutrymme kan jag ta ut en ganska stor del av köpeskillingen direkt med en låg beskattning.

Jag frågade min redovisningskonsult om detta, men han ville inte svara med motivationen att "det är lätt att göra fel". Min uppfattning är att detta är standardförfarandet vid försäljning av 3:12-bolag. Är det något speciellt jag behöver tänka på här? Bör det t ex gå en viss tid mellan transaktionerna? Spelar priset vid den första transaktionen någon roll? Något annat som kan gå fel?

 

14 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  aug 30, 2018

  Hej!

  Det är inget konstigt att först sälja bolag A till bolag B för att därefter låta bolag B sälja bolag A och därmed kunna styra hur beskattningen ska se ut för dig. Det som kan ställa till det är hur man ska beräkna omkostnadsbeloppet vid först försäljningen, om aktierna är mer värda än försäljningspriset så kan man anse att en del av försäljningen är gåva och en del är avyttring tex om du säljer aktierna för 100 000 kr och bolaget är värt 150 000 så anses 2/3 vara avyttring och 1/3 är gåva. Omkostnadsbeloppet som ska användas vid vinstberäkningen är 2/3 av totala dvs har du köpt dina aktier för 75 000 kr så är ditt omkostnadsbelopp 50 000 kr dvs vinsten beräknas som 100 000 – 50 000, inte 100 000 – 75 000. Eventuellt kan även skalbolagsreglerna göra det lite mer komplicerat om ditt bolag innehåller mycket kontanter.

  Inget av detta torde dock vara några problem för din revisor.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mcak
  aug 30, 2018

  Tack för snabbt svar. 
  Vilket omkostnadsbelopp är det du syftar på nu? Det för mig som privatperson, eller det för bolag B? För bolag B spelar väl inte omkostnadsbeloppet någon roll för skatten eftersom försäljningen av A, som är ett privat onoterat bolag, blir skattefri? (Men måste förstås ändå beräknas för redovisningen).

  Privat spelar såklart omkostnadsbeloppet roll, men det borde väl motsvara min insats från början eftersom jag inte har fått några aktier utan betalat för dem när bolaget grundades.

 1. anon
  D Andersson
  aug 31, 2018

  Hej!

  Det är ditt omkostnadsbelopp som jag syftade på, det är helt korrekt att när bolaget säljer aktierna så är vinsten skattefri. Omkostnadsbeloppet är din insats från början dvs vad du betalade för aktierna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  aug 31, 2018

  Min erfarenhet är att SKV skiter i omkostnadsbelopp. Fråga Kaj !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  aug 31, 2018

  Även min uppfattning är att Skatteverket inte brukar göra denna kontroll men risken finns, framförallt om omkostnadsbeloppet är väldigt högt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 01, 2018

  Du missförstod. Jag menade nämligen att SKV kan, in min erfarenhet, omklassificera ditt tillskott till 0 omkostnad. Således, om du sätter in 10 mn i bolaget och därefter tar ut 10 mn så kan SKV skatta det som uttag ! Gör det tillräckligt många ggr så uppstår det absurda. dvs att du blit skyldig mera än de ursprungliga 10 mn. Gör det 100 ggr per år så blir du skyldig 300 miljoner plus skattetillägg ! Gör detta i 5 år så blir du, enligt SKVs logik, skyldig 2,2 miljarder ! It is sick ! But SKV is sick ! Pomperipossa with a magnum twist !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 01, 2018

  EU law ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 01, 2018

  Annars tror jag det är bokfört värde som de tittar på. Har du tex 2 till 3 oberoende värderingar så tror jag de tar det. Min siatuation är mera absurd ! Ovillkorade kontantinsatser eller ovillkorade. SKV säger ovillkorade, vilket i teorin skulle möjliggöra miljard skatt !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 01, 2018

  Helt klart så kan det få ett orimliga konsekvenser om Skatteverket skulle få för sig att klassificera tillskott om ovillkorade aktieägartillskott om tanken är att de ska vara villkorade. Ett uttag leder då till beskattning av uttaget och gör man det flera gånger så kan skatten bli betydligt högre än pengarna som man tagit ut. Tyvärr finns det väldigt lite EU rätt som behandlar detta då EU valt att inkomstskatten till stora delar är en nationell angelägenhet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 01, 2018

  Och vad ger SKV rätten att klassificera insättningar som ovillkorat, snarare än villkorat ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 01, 2018

  Det är en bra fråga, Skatteverket har ju rätten att utreda deklarationer men Skatteverket tenderar dock att vrida och vända saker så att skatten blir så hög som möjligt. Ytterst så är det en fråga för regeringen och riksdagen vad Skatteverket ska göra.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 01, 2018

  Detta stämmer och de bör reformeras i grunden. Det urvattnade tjänsteansvaret bör också skärpas ! Men om bolaget är ett sk CFC bolag, som rättats som utlandsboende i EU land, så borde även EU rätt gölla ? Likaså EU landets rätt där man har sin hemvist ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 03, 2018

  Problemet med EU rätten är att den väldigt sällan reglerar inkomstskatten utan detta har man lämnat till de enskilda staterna. Det är endast när reglerna står i direkt strid med tex den fria rörligheten, etableringsrätten som Sverige (och andra länder) behöver anpassa reglerna om inkomstskatt tex att vinster på lotterier är skattefria om man vunnit på ett lotteri inom EU, koncernavdrag. Dock finns det inga hinder för Sverige att ha CFC reglerna enligt EU rätten. När det gäller förhållandet Skatteavtal och CFC regler är det komplicerat då det finns två domar från HFD där man kom fram till att CFC reglerna går före skatteavtalen då CFC reglerna var nyare. Dessa domar blev väldigt kontroversiella då de bryter mot traditionen att skatteavtal alltid går före interna regler men än så länge kan de fortfarande tillämpas.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 03, 2018

  Bara flytta ! SE är inget land där man vill arbeta, spara, investera och ta risk ! Och rätta INTE om ni tror något fel begåtts. Bara dra, likvidera och börja på nytt ! Låt sedan SAP, VPK och MP omfördela mellan sig själva - det lär bli knapert !

  <p>Mats</p>