En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att göra Finanspolisens återkoppling på rapporter om misstänkt penningtvätt mer ändamålsenlig och tydlig.

Under förra året fick Finanspolisen in ca 19 300 rapporter om misstänkt penningtvätt. För att systemet ska fylla sin funktion måste de som rapporterar misstänkta transaktioner kunna utveckla sin förmåga att övervaka affärsförbindelser och enstaka transaktioner med sina kunder. Det förutsätter i sin tur att Finanspolisen ger ändamålsenlig återkoppling.

- Regeringen har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Med förslagen i lagrådsremissen kommer systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism förbättras ytterligare genom att skapa och sprida kunskap samt öka medvetenheten om penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Per Bolund.

Finanspolisen har i uppdrag att förebygga, upptäcka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En av Finanspolisens främsta uppgifter är att ta emot, bearbeta och analysera rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism från verksamhetsutövare.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin

Hanna Oljelund
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 46 86
e-post till Hanna Oljelund, via registrator