En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Två närstående (A och B) äger ett bolag XAB till 50% var med ett signifikant eget kapital.  A vill köpa ut B och fortsätta verksamheten. B vill göra denna försäljning först via underprisöverlåtelse till sitt nystartade bolag YAB och sedan lägga YAB i träda. Problemet är att de är närstående och är rädda för smitta eftersom A vill fortsätta verksamheten. Är det möjligt att göra på något annat sätt? Låt oss anta att A har tillräckligt med skattade privata medel för att betala motsvarande belopp XXX som B skulle få efter skatt (25%) samt att B inte kan använda sig av utomståenderegeln. Går det att strukturera överlåtelsen på något alternativt sätt? som en gåva eller liknande?

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 13, 2018

  Hej!

  Min bedömning är att risken vid en prövning är överhängande att B andelar kommer att anses vara kvalificerade så länge A andelar är detta. Orsaken till detta är att pengarna i YAB härrör från XAB verksamhet och där kommer A att fortsätta vara aktiv. Om man lämnar aktierna helt utan ersättning så blir det en skattefri gåva men finns det någon form av ersättning så blir denna ersättning skattepliktig, därför så ser jag det som svårt att komma runt beskattningen. Ett alternativ skulle vara att sälja aktierna i så små poster att vinsten aldrig överstiger gränsbeloppet alternativt att sälja sina aktier till YAB för att därefter plocka ut vinsten från YAB genom utdelning understigande gränsbeloppet. Det kan dock ta lång tid innan alla pengar kan tas ut beroende på hur mycket pengar det rör sig om.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB