En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Frågan gäller alltså huruvida aktiedepå (i utlandet) skatt dra schablonskatt 30% på utdelning i svensk aktie. Aktieägaren är inte skattepliktig i Sverige utan är skatteregistrerad i Österrike.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 25, 2013

    Hej,

    Enligt skatteavtalet med Österrike har Sverige rätt att ta ut kupongskatt med 10 % vid utdelning till fysisk person som hör hemma i Österrike. Om samma utdelning beskattas i Österrike kan avräkning begäras där för den svenska skatten.