En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej igen,

jag ställlde tidigare i veckan en fråga gällande näringsbetingad andel. Jag har ytterligare en fundering. Jag har förstått att skalbolagsreglerna inte gäller vid likvidation av ett bolag som annars skulle anses vara ett skalbolag. Det kan verka logiskt då likvidationen sker till marknadspris och beskattning sker utifrån marknadsvärdet.

Jag har också läst att skattereglerna om näringsbetingade andelar inte gäller om andelen är i ett skalbolag.

Vad händer vid en likvifation av skalbolaget, sätts skalbolagsreglerna helt ur spel då så att aktierna i det "före detta" skalbolaget blir näringsbetingade för ägaren i samband med likvidationen? Eller är det så att skrivningen om att "skalbolagsreglerna inte gäller vid likvidation" ska tolkas annorlunda och eventuellt endast gäller den beskattningssituation som uppstår i det likviderade bolaget men inte i ägarbolaget?

Jag hoppas att ni förstr min fråga. Jag har svårt att formulera den bättre.

Hälsningar

Axel

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 25, 2019

  Hej igen Axel!

  Jag tror jag förstår din fråga. Det är korrekt att i samband med likvidation så tillämpas inte skalbolagsreglerna men dessa regler tar inte sikte på bolagets ägande dvs ett skalbolag kan äga näringsbetingade aktier och vinsten är fortfarande skattefri på dessa aktier. Skalbolagsreglerna tar sikte på aktierna i skalbolaget, i ditt fall skulle det innebära att skalbolagsreglerna ska bedömas utifrån ditt ägande i skalbolaget, inte utifrån skalbolagets ägande.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Axel Jansson
  jan 25, 2019

  Tack intressant! Jag funderade, rent sllmänt, när jag läste ditt svar på om ett ägarbolag t.ex ett rent holdingbolag, kan "smittas" så att ägarbolaget också automatiskt blir ett skalbolag när innehavsbolaget är ett skalbolag.
  Är det så tror du?
  Trevlig helg!
  Axel

 1. anon
  D Andersson
  jan 26, 2019

  Hej igen!

  Det finns inget i lagstiftningen som tyder på att ett skalbolag kan smitta ett annat bolag.

  Detsamma!

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jan 28, 2019

  Flytta och skit i Sosse packet

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Axel Jansson
  jan 28, 2019

  Hej återigen,

  jag satt och läste igenom bloggen i helgen och det slog mig att jag kanske ändå inte uttryckte mig tydligt i min fråga. Jag fick inte ditt svar att gå ihop med min fundering. Låt mig försöka igen. Jag tar ett exempel:

  Antag att en person har ett ägarbolag (holdingbolag). Ägarbolaget äger endast aktier i ett onoterat bolag som är ett skalbolag. Jag har förstått det som att aktierna i skalbolaget inte anses vara näringsbetingade för ägarbolaget, just därför de är aktier i ett skalbolag. I det här fallet kan vi säga att aktierna i innehavsbolaget skulle varit näringsbetingade för ägarbolaget om innehavsbolaget inte hade varit ett skalbolag.

  Det innebär att om ägarbolaget säljer aktierna i skalbolaget så blir ägarbolaget beskattat för intäkten ( låt oss lämna Ventilen och skalbolagsdeklaration åtsidan för ett slag).

   

  När jag sedan läser om regler för skalbolag så står det att skalbolagsreglerna inte skall tillämpas vid likvidation. Vad innebär det för ägarbolagets skattesits när aktierna i det innehavda bolaget likvideras?

   

  Blir vinsten för ägarbolaget skattefri på försäljningen av de innehavda aktierna för att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas?

  Beror det i så fall på att de innehavda aktierna vid likvidationen anses vara näringsbetingade p.g.a att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas?  Man skulle i så fall kunna se det som att likvidationen annulerar hela skalbolagsregelverket.

  Vad jag trevar efter är att det bolag som likvideras fortfarande är ett skalbolag enligt definitionen på skalbolag men det står att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas vid likvidation.

   

  Vet inte om jag lyckats förklara pudelns kärna.

   

  Hälsningar

  Axel

 1. anon
  D Andersson
  jan 28, 2019

  Hej Alex!

  Det stämmer att om bolaget säljer aktier i ett skalbolag så ska hela ersättningen tas upp till beskattning i bolaget. Skalbolagsreglerna ska dock inte tillämpas vid en likvidation, detta innebär att om aktierna är klassificerade som näringsbetingade och bolaget likvideras så är vinsten skattefri i sin helhet dvs som du skriver, vid en likvidation annulleras skalbolagsreglerna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB