En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 14 maj 2020

Regeringen har idag överlämnat den sjätte extra ändringsbudgeten för 2020 till riksdagen. Nytt är bland annat en uppdaterad prognos för korttidspermittering och att regeringen går vidare med förslaget om ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juni 2020. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Budgeten innehåller bland annat följande förslag:

Korttidspermittering på 80 procent och ny prognos

Systemet med förhöjt stöd vid korttidsarbete, så kallad korttidspermittering, förstärks så att arbetstidsförkortningen kan uppgå till 80 procent 1 maj–31 juli 2020.

Regeringen justerar även prognosen för stödet. I genomsnitt förväntas 550 000 personer per månad vara korttidspermitterade under perioden
16 mars – 31 december. Totalt beräknas stödet kosta omkring 95 miljarder kronor under 2020, vilket är drygt 45 miljarder mer än senaste prognos och 75 miljarder mer jämfört med budgeteringen i vårändringsbudgeten. Förslaget om förstärkt stöd under maj–juli beräknas kosta 12,9 miljarder kronor, vilket ingår i beräkningen av de totala kostnaderna för stödet.

Utökade kontroller och nya möjligheter att arbeta brottsförebyggande

För att motverka fusk kopplat till stödet vid korttidspermittering får Tillväxtverket utökade möjligheter att genomföra kontrollbesök hos företag som ansökt om och beviljats stödet. Tillväxtverket tillförs 160 miljoner kronor för att hantera det ökande antalet ansökningar och för genomförandet av kontrollbesök.

Även Skatteverket får ökade anslag med 71 miljoner kronor för att kunna genomföra fler kontroller av företag som tagit emot stöd vid korttidspermittering och andra stödåtgärder som regeringen infört.

Förutom de nya kontrollmöjligheterna, stärks även Skatteverkets brottsbekämpande arbete genom ett effektivare informationsutbyte mellan myndighetens brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Det innebär ett kraftfullt verktyg för att till exempel komma åt oseriösa aktörer som utnyttjar de tillfälliga anståndsreglerna och det kommande omställningsstödet.

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för fri parkering och gåvor till anställda

Anställda som har fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska inte förmånsbeskattas för parkeringen under perioden 1 april–31 december 2020. Anställda ska heller inte förmånsbeskattas för gåvor som en arbetsgivare ger till en anställd under perioden 1 juni–31 december 2020 om gåvornas värde sammantaget uppgår till högst 1000 kr per anställd och de inte lämnas i pengar.

Avgiftsnivån på tillfälliga anstånd sänks

Reglerna om så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt justeras genom att anståndsavgiften sänks till 0,2 procent och att de första sex månaderna blir avgiftsfria. Det föreslås även att Skatteverket i vissa fall ska kunna återkalla anstånd helt eller delvis, bland annat vid näringsförbud och konkurs.

Ytterligare åtgärder 

Stöd på 319 miljoner kronor föreslås 2020 som ska gå till flera statligt stödda kulturinstitutioner som exempelvis Vasamuseet, Skansen, Dramaten, Operan, Riksteatern och Ájtte, för uteblivna intäkter till följd av det nya coronaviruset.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström