En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

<p>Jag har sålt en bostadsrättslägenhet i Polen. Inkomsten är beskattningsbar i Polen , och skatten är 19%. Skattesatsen är dock 0% om man säljer fastigheten efter 5 år från året av dess anskaffande, och denna regel gäller min affär &ndash; jag sålde lägenheten efter 8 år, och är alltså befriad från att betala skaten. (Detta är ett sett att kompensera säljaren för att denne på detta sätt frusit in sitt kapital och gjorde det oanvändbart, och värdet av denna karenstid omräknat till pengar är alltså 19% av inkomsten i fråga. ). Nu ska jag deklarera denna inkomst i Sverige. Den svenska skatten uppgår till 22 %. Hade jag sålt min lägenhet inom 5 år från dagen av dess anskaffade skulle jag betala 19% skatt i Polen, och hade då rätten att deklarera bara skillnaden mellan den svenska och den polska skaten: 22% - 19% = 3 % Men nu är jag befriad från att betala den polska skatten, och kan inte göra något avdrag i den svenska deklarationen. Betyder det att jag ska betala hela 22% skatt ? Men jag har ändå betalt skatten i Polen i form av den femårige karenstiden, värde 19% av inkomsten från försäljningen, och borde ha rätten till det sedvanliga avdraget i den svenska deklarationen. Kan ni bedöma vad som gäller i detta specifika fall?</p>

9 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  mar 25, 2019

  Den första frågan är om du är obegränsat skatteskyldig i Sverige eller ej. År du det, så vill SE skatta 22 procent av vinsten - inte försäljningsbeloppet. Kostnader som uppstått iom försäljning såväl som förbättringskostnader och sjlvfallet inköpspris är avdragsgillt vid beräkning av vinst. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  mar 25, 2019

  Hej!

  Tyvärr kommer du att få betala full svensk skatt dvs 22 procent. Då ingen utländsk skatt är betald så medges ingen avräkning.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thor
  mar 26, 2019

  Har du bott lägenheten i Polen eller i Sverige hela tiden? Det kanske åtminstone går att få uppskov med skatten på samma sätt som när man sålt sin stadigvarande bostad i Sverige.

  <p>Thor</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 27, 2019

  Glad to see you here again Thor. Du har en hel del intressanta inlägg

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Thor
  mar 27, 2019

  Tack för det ;)

  <p>Thor</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2019

  Du bär också kolla vad som sägs om reavinst vid bostadsförsäljning i Polen  i dubbelbeskattningsavtalet som du kan finna på SKVs hemsida.I ett fåtal fall är det nämligen så att det endast är det land som bostaden är belägen i som får skatta.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2019

  Kollade avtalet. Tyvärr tror jag att SE kan, enligt artikel 13, beskatta om du är obegränsat skatteskyldig där.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2019

  Notera dock denna punkt i avtalet, artikel 13. 

  5. Vinst, på grund av avyttring av tillgång, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får - utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om överlåtelsen av tillgången inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten. Hr du bott i SE i mera än 10 år ? Är du Polsk medborgare ? Om i SE i mindre än 10 år och Polsk medborgare så kanske du INTE är skatteskyldig för en reavinst på tex brf försäljning i Polen. Vad säger du Daniel? Om stora belopp så tror jag det kan vara värt att låta Daniel kolla upp detta. Lycka till.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  mar 31, 2019

  Hej!

  Tyvärr kan man inte tillämpa denna del av artikeln då den inte avser fastigheter. Artikel 4 som den hänvisar till omfattar bara tillgångar som inte finns uppräknade i p 1-3. Då bostäder redan finns uppräknad i p 1 så fungerar inte denna punkt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB