En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki undertecknade i dag ett socialförsäkringsavtal länderna emellan. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.

– Världen blir allt mindre och rörligheten på arbetsmarknaden ökar för varje år. Japan är en av våra största handelspartners utanför EU och cirka 3 000 svenskar arbetar i landet. Förutom att detta avtal ökar tryggheten för enskilda personer är det även gynnsamt för näringslivet i båda länderna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förra året firade Japan och Sverige 150-årsjubileum av diplomatiska förbindelser. Under det svenska statsbesöket i Tokyo i april 2018, då regeringsföreträdare och kungaparet deltog, enades länderna om att underteckna ett socialförsäkringsavtal efter flera års förhandling. Avtalet syftar till att personer inte ska förlora intjänade socialförsäkringsrättigheter, i huvudsak pensionsrättigheter, när de flyttar mellan länderna samt att företag inte ska behöva betala dubbla sociala avgifter.

Bland annat kommer avtalet att underlätta för svenskar som arbetar i Japan att i framtiden kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Avtalet gör det också möjligt för företag att sända ut arbetstagare till det andra landet i upp till fem år. Under utsändningstiden fortsätter arbetstagaren, och dennes medföljande familjemedlemmar, att omfattas av hemlandets lagstiftning för de aktuella förmånerna.

Nästa steg blir att ländernas parlament behöver besluta om avtalet innan det kan träda i kraft.

Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien. I dag bedriver cirka 1 500 svenska företag handel med Japan, och 160 svenska bolag är etablerade på den japanska marknaden. I februari 2019 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Japan i kraft som ger svenska företag en förbättrad tillgång till den japanska marknaden med dess 127 miljoner konsumenter. Socialförsäkringsavtalet kommer att bidra till att öka tryggheten för arbetstagare och deras familjemedlemmar som rör sig mellan Sverige och Japan, och även underlätta för svenska företag som gör affärer med landet.

Sverige har tidigare slutit socialförsäkringsavtal med Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Marocko, Serbien, Sydkorea, Turkiet och USA. Dessutom samordnas de sociala trygghetssystemen inom EU.

Kontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson

Genvägar

Avtal mellan Konungariket Sverige och Japan om social trygghet

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Prenumerera via e-post
Social­departementet på Twitter

Publicerad 11 april 2019