En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 april 2020

Det pågående virusutbrottet har betydande konsekvenser för svensk ekonomi. Fokus för krisåtgärderna har varit att få bra åtgärder på plats snabbt. Regeringen har bland annat infört möjligheter för företag att få anstånd med skatteinbetalningar. Åtgärden baseras på befintlig lagstiftning men nu föreslår regeringen att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska sänkas, till följd av en bred överenskommelse i riksdagens Finansutskott.

Regeringens förslag är att endast en ränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därefter tillkommer en anståndavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret, uttryckt som årsränta.

Jämfört med nuvarande regler där den sammantagna räntan motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 procent per år innebär sänkningen att räntenivån mer än halveras på årsbasis.

Möjligheterna för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms gäller sedan 30 mars respektive 6 april.

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juni 2020, men den lägre räntan föreslås gälla alla tillfälliga anstånd som har beviljats från 30 mars 2020.

Skatteverket hade den 17 april beviljat anstånd för 15 674 företag. Det totalt beslutade anståndsbeloppet uppgår så här långt till 29,3 miljarder kronor.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström