En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 24 juni 2020

Inför förhandlingar om statens budget för 2021 remitterar Finansdepartementet nu ett antal möjliga förslag om sänkt inkomstskatt. Utfallet av budgetförhandlingen kommer att avgöra om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen och hur de färdiga förslagen i så fall kommer utformas.

Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

Eftersom förslagen kommer ligga till grund för budgetförhandlingar är det inte säkert att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna väljer att gå vidare med dem. Det kan även bli aktuellt att justera detaljer i förslagen som till exempel nivåer på skattesänkningarna utifrån en helhetsbedömning i budgetförhandlingen. Delar av förhandlingsunderlaget kan komma att bli en del av återbetalningen i den gröna skatteväxlingen. 

Sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster
Promemoria: Skattereduktion för förvärvsinkomster 

Sänkt skatt för personer över 65 år så att skatteklyftan mellan pension och lön försvinner helt
Promemoria: Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Sänkt skatt för personer som betalar statlig inkomstskatt
Promemoria: Sänkt statlig inkomstskatt

Den så kallade expertskatten förlängs från tre till fem år vilket berör bland annat utländska experter och forskare som arbetar i Sverige
Promemoria: Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Finansdepartementet förbereder också en remiss av ett förstärkt FoU-avdrag.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström