En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 13 augusti 2020

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som bland annat föreslår en utvidgning av rutavdraget med tjänster som till exempel montering av möbler och transport av bohag till bland annat andrahandsbutiker. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och lämnas till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021.

I lagrådsremissen föreslås att rutavdraget utökas till att omfatta fler tjänster:

Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Även att taket för rutavdraget föreslås höjas till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på ett delbetänkande från rut-utredningen. Utvidgningen föreslås träda ikraft från och med 1 januari 2021 och har en offentligfinansiell effekt på 0,27 miljarder kronor.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström