En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Mitt företag har sålt en post marknadsnoterade aktier och gjort en rejäl reavinst, procentuellt sett.

Som bekant kan privatpersoner använda schablonmetoden (den s k 20-procentsregeln) för att beräkna reavinsten i det fall det ger ett förmånligare resultat (lägre beskattningsbar vinst) än om man använder det egentliga anskaffningsvärdet. Det är frivilligt vilken metod man vill använda.

Den enkla frågan i detta inlägg är: Får mitt företag också använda schablonmetoden när de beräknar reavinsten på de försålda aktierna? Det skulle minska vinsten i mitt fall.

Jag hittar ingenting i IL som föranleder mig att tro att schablonmetoden enbart är tillämpbar för fysiker. Vad svarar experten?

2 Kommentarer
 1. anon
  Star
  okt 09, 2020

  Svaret är JA!

  Det är märkligt vad svårt det har varit för mig att hitta svar på denna, synbarligen enkla, fråga. Jag har frågat skatteexperter och revisorer, diverse folk som håller på med lagerbolag och avvecklingar, redovisningsbyråer. Ingen har haft ett tydligt svar.

  Min tolkning av IL är att den lagen gäller både fysiker och juridiker. Det beskrivs i de första paragraferna. I paragraf § 48 beskrivs hur kapitalvinster skall beräknas och då finns två alternativa metoder, varav den ena är schablonmetoden. Deklaranten kan själv välja metod.

  Efter 40 min i kö på skatteupplysningen nådde jag till sist en person på företagssidan som kunde svara. Han gjorde samma analys som jag och bekräftade att han såg på saken på samma sätt - dvs även juridiska personer får tillämpa schablonmetoden, om övriga villkor för dess tillämpande är uppfyllda.

 1. anon
  D Andersson
  okt 09, 2020

  Hej!

  Jag drar samma slutsats som dig dvs att schablonregeln kan tillämpas av både bolag och fysiska personer. Det finns inget i lagstiftningen som pekar på att schablonregeln bara ska gälla fysiska personer.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB