En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/189133

Pressmeddelande
22 mars 2012
Finansdepartementet

Aggressiva skatteupplägg motverkas genom skärpta villkor för ränteavdrag

Finansdepartementet föreslår åtgärder för att förhindra skatteplanering med
ränteavdrag. Därmed stärks förutsättningarna för beskattning på lika villkor för
företagen inom bland annat välfärdssektorn.

- De aggressiva och tvivelaktiga skatteupplägg som vi bland annat sett hos vissa
riskkapitalföretag verksamma inom välfärdssektorn kan vi inte acceptera. Nu täpper
vi till ytterligare och därmed motverkas möjligheten för företag att fly undan sitt
samhällsansvar, säger finansminister Anders Borg.

Förslagen, som presenteras i en promemoria idag, innebär att möjligheterna att dra
av interna ränteutgifter begränsas mer än tidigare. Bland annat föreslås att:

- De regler som gäller sedan 2009 utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende
alla skulder inom en koncern.
- Räntebetalningar till mottagare som beskattas över en viss nivå (10 procent)
kommer även i fortsättningen vara avdragsgilla. Skatteverket ges dock möjlighet att
underkänna ränteavdrag som görs främst för att undvika skatt.
- Det blir inte längre tillåtet att göra avdrag för ränteutbetalningar till
mottagare i lågskatteländer utanför EES (EU plus Island, Norge och Lichtenstein) som
Sverige inte har skatteavtal med. Det gäller även om lånen görs av affärsmässiga
skäl. Ränteutbetalningar till de länder som brukar beskrivas som skatteparadis blir
därmed inte längre avdragsgilla.

De föreslagna förändringarna i reglerna för ränteavdrag förstärker de offentliga
finanserna genom ett ökat skatteuttag på bolagssektorn. Syftet med förslaget är dock
inte att öka beskattningen av företag. Det skapas därmed ett utrymme att sänka
bolagssektorns skattebelastning i motsvarande utsträckning, vilket kan ske genom att
bolagsskatten sänks.

Bakgrunden till förslaget är att det trots de regler för ränteavdragsbegränsning som
trädde i kraft den 1 januari 2009 finns stora möjligheter att undgå
bolagsbeskattning i Sverige genom aggressiv skatteplanering med hjälp av
ränteutgifter. Skatteverket har haft i uppdrag att följa upp de nya reglerna och
enligt deras rapporter utnyttjas denna skatteplanering i hög utsträckning.
Företagsskattekommittén har fått i uppdrag att se över hur ränteavdragen mer
generellt ska hanteras inom företagssektorn och ska redovisa sitt slutbetänkande
senast den 1 november 2013.

Remissinstanserna har till den 24 april 2012 på sig att lämna synpunkter på förslaget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Linda Haggren, kansliråd
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 13 77

------------------------
Läs mer
-------------------------
Promemoria: Effektivare ränteavdragsbegränsningar
(http://www.regeringen.se/sb/d/15679/a/189126)
Frågor och svar om promemorian effektivare ränteavdragsbegränsningar
(http://www.regeringen.se/sb/d/16055)
Anders Borgs presentationsbilder: Effektivare ränteavdragsbegränsningar
(http://www.regeringen.se/sb/d/15725/a/189128)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg